Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel


Návody na laboratórne cvičenia


7 Návody na laboratórne cvičenia

7.1 Návod na laboratórne meranie č. 1 (PDF)
7.2 Návod na laboratórne meranie č. 2 (PDF)
7.3 Návod na laboratórne meranie č. 3 (PDF)
7.4 Návod na laboratórne meranie č. 4 a 5 (PDF)