Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel


Príklady


5 Príklady

5.1 Riešené príklady

5.1.1 Riešené príklady z premien jednotiek :: Príklad 1 (PDF)
5.1.2 Riešené príklady z kinematiky. Príklady 1 - 18 :: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 (PDF)
5.1.3 Riešené príklady z dynamiky. Príklady 1 - 6 :: P1, P2, P3, P4, P5, P6 (PDF)

5.2 Neriešené príklady

5.2.1 Neriešené príklady z premien jednotiek :: Príklad 1 (PDF)
5.2.2 Neriešené príklady z kinematiky :: Príklady 1 - 23 (PDF)
5.2.3 Neriešené príklady z dynamiky :: Príklady 1 - 3 (PDF)