Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel


Videá k laboratórnym meraniam


11 Videá k laboratórnym meraniam

11.1 Video k laboratórnemu meraniu č. 1 (MP4/124 MB)
11.2 Video k laboratórnemu meraniu č. 2 (MP4/188 MB)
11.3 Video k laboratórnemu meraniu č. 3 (MP4/304 MB)
11.4 Video k laboratórnemu meraniu č. 4 a k laboratórnemu meraniu č. 5 (MP4/185, resp. 204 MB)