Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel


Testové otázky


8 Testové otázky

8.1 Testové otázky k téme zákonné meracie jednotky (PDF)
8.2 Testové otázky k téme kinematika (PDF)
8.3 Testové otázky k téme dynamika (PDF)