Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. diel


Domáce zadania


6 Domáce zadania

6.1 Domáce zadania z premien jednotiek :: Príklad 1 (PDF)
6.2 Domáce zadania z kinematiky :: Príklad 1 - 5 (PDF)
6.3 Domáce zadania z dynamiky :: Príklad 1 - 3 (PDF)