Multimediálna učebnica fyziky pre technikov 2. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov
2. diel


Príklady


6 Príklady

6.1 Riešené príklady

6.1.1 Riešené príklady – hybnosť, zákon zachovania hybnosti, zrážky telies. Príklady 1 - 8 :: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 (PDF)
6.1.2 Riešené príklady z dynamiky k témam mechanická práca, výkon a účinnosť. Príklady 1 - 7 :: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 (PDF)
6.1.3 Riešené príklady z dynamiky k témam mechanická energia a zákon zachovania mechanickej energie. Príklady 1 - 8 :: P1, P2, P3, P4, P5, P6,P7,P8 (PDF)

6.1.4 Riešené príklady k téme ťažisko. Príklady 1 - 5 :: P1, P2, P3, P4, P5 (PDF)

6.1.5 Riešené príklady k téme moment zotrvačnosti. Príklady 1 - 2 :: P1, P2

6.2 Neriešené príklady

6.2.1 Neriešené príklady z dynamiky k témam hybnosť, zákon zachovania hybnosti a zrážky telies. Príklady 1 - 2 :: Príklady 1 - 2 (PDF)
6.2.2 Neriešené príklady z dynamiky k témam práca, výkon a účinnosť. Príklady 1 - 6 :: Príklady 1 - 6 (PDF)
6.2.3 Neriešené príklady z dynamiky k témam mechanická energia a zákon zachovania mechanickej energie. Príklady 1 - 2 :: Príklady 1 - 2 (PDF)
6.2.4 Neriešené príklady k témam moment zotrvačnosti a moment sily. Príklady 1 - 5 :: Príklady 1 - 5 (PDF)