Multimediálna učebnica fyziky pre technikov 2. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov
2. diel


Teoretická časť


1 Dynamika (PDF)

1.1 Hybnosť a zákon zachovania hybnosti

1.2 Zrážky telies/P>

2 Mechanická práca (PDF)

3 Výkon a účinnosť (PDF)

4 Mechanická energia a zákon zachovania mechanickej energie (PDF)

4.1 Kinetická energia

4.2 Potenciálna energia

4.3 Zákon zachovania mechanickej energie

5 Mechanika tuhého telesa (PDF)

5.1 Ťažisko telesa

5.1.1 Polohový vektor ťažiska sústavy dvoch hmotných bodov
5.1.2 Polohový vektor ťažiska sústavy troch hmotných bodov
5.1.3 Polohový vektor ťažiska sústavy n diskrétnych hmotných bodov
5.1.4 Polohový vektor ťažiska reálneho telesa

5.2 Rovnovážna poloha telesa

5.2.1 Stála (stabilná) poloha
5.2.2 Vratká (labilná) poloha
5.2.3 Voľná (indiferentná) poloha
5.2.4 Stabilita telesa

5.3 Moment zotrvačnosti

5.3.1 Moment zotrvačnosti sústavy n diskrétnych hmotných bodov
5.3.2 Moment zotrvačnosti reálneho telesa
5.3.3 Steinerova veta

5.4 Moment sily a momentová veta

5.4.1 Momentová veta
5.4.2 Prvá veta impulzová
5.4.3 Druhá veta impulzová
5.4.4 Pohybová rovnica rotujúceho telesa