Multimediálna učebnica fyziky pre technikov 2. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov
2. diel


Domáce zadania


7 Domáce zadania

7.1 Domáce zadanie k témam hybnosť, zákon zachovania hybnosti a zrážky telies :: Príklad 1 (PDF)
7.2 Domáce zadania k témam práca, výkon a účinnosť :: Príklad 1 - 8 (PDF)
7.3 Domáce zadania k témam mechanická energia a zákon zachovania mechanickej energie :: Príklad 1 - 6 (PDF)
7.4 Domáce zadania k téme ťažisko :: Príklad 1 - 2 (PDF)
7.5 Domáce zadania k téme moment zotrvačnosti :: Príklad 1 - 4 (PDF)