Multimediálna učebnica fyziky pre technikov 2. diel

Multimediálna učebnica fyziky pre technikov
2. diel


Fyzikálne tabuľky


10 Fyzikálne tabuľky

10.1 Vybrané fyzikálne konštanty (PDF)
10.2 Hustota destilovanej vody v kg.m-3 v závislosti od teploty (PDF)
10.3 Hustota látok ρ (PDF)
10.4 Povrchové napätie σ (PDF)
10.5 Viskozita látok η (PDF)
10.6 Hmotnostná tepelná kapacita látok c (PDF)
10.7 Modul pružnosti v ťahu E a modul pružnosti v šmyku G (PDF)